parallax background
Strom života


Strom jakožto symbol Institutu rodinných firem symbolizuje centrum energie a také jisté propojení země s nebem. Propojuje moudrost, stabilitu a elementy země, ohně, vzduchu a vody, vše je propojeno. Rodina je jako větvě stromu, všichni rostou různým směrem, ale kořeny rodiny zůstávají stejné. I přesto, že větve se dále větví a tvoří další linie pro nové generace je důležité zachování spojení.
 
VÍTEJTE

INSTITUT RODINNÝCH FIREM

Založeno

2023


V roce 2023 jsem se rozhodl založit Institut rodinných firem jako platformu pro koncepční vzdělávání rodinných firem v České republice.

 

Filozofie

V křesťanství se strom života popisuje jako strom poznání z biblického příběhu o prvním hříchu Adama a Evy. V buddhismu je symbolem strom Bódhi, který se stal nedílnou součástí buddhistických rituálů a je spojován s životem Buddhy a tím i vírou v jeho magickou moc. Buddhisté věří, že právě strom bódhi má tu největší moc ze všech stromů po celém světě.

Červená barva v logu symbolizuje štěstí, úspěch a vše dobré, co v soukromém a pracovním životě chceme.

INSTITUT RODINNÝCH FIREM


Veškeré know-how pro rodinné firmy na jednom místě.


Oslovte nás

Školíme a vzděláváme rodinné firmy.


Koučujeme a mentorujeme manažery a majitele rodinných firem.


Auditujeme, ale také dosazujeme interim manažery rodinných firem.


INSTITUT RODINNÝCH FIREM


Podnikání rodinných firem má celou řadu benefitů, jako jsou osobní vazby a unikátní firemní kultura, ale také často patrné velké pracovní a osobní nasazení členů rodiny. Rodinné firmy jsou budovány s perspektivou dlouhodobé existence, s přechodem na další. V průběhu života rodinné firmy však vzniká spoustu překážek...

„Člověk by nikdy neměl zanedbávat svou rodinu kvůli podnikání.“ — Walt DisneyGARANT NADACE

Jmenuji se Petr Kmošek a od roku 2010 pracuji jako poradce a konzultant pro personální, manažerské a podnikové poradenství pro rodinné firmy v České republice. Více o mně naleznete na kmosek.com.

Cílem této nadace je vytvořit vzdělávací platformu pro rodinné firmy. Za přispění odborníků a specialistů na různou problematiku chceme pomoci rodinným firmám překonat postpandemickou dobu a období krize. Strategie je zachovat konkurenceschopnost a dále rozvíjet know-how a přidanou hodnotu rodinných firem.   


Nadace INSTITUTU RODINNÝCH FIREM vznikla s cílem podpory rodinného podnikání a zachování odkazu rodinných firem. Nadace je podporována jejími členy.

Jednorázový příspěvek nadaci

Nadaci je možno podpořit jednorázově, formou jednorázové finanční podpory.

Partner a donátor nadace

Lze se také stát partnerem nadace, jako dlouhodobý donátor.

Jak podpořit nadaci

Nadace umožní všem rodinným firmám přístup k know-how, které bude sdíleno na platformě nadace formou kurzů, seminářů, přednášek, koučinku, mentoringu, vzdělávacích center atd.

Pokud se chcete připojit k mému projektu, neváhejte mě oslovit.


Kontakt

"Lidé jsou firma, lidé jsou síla!"

OBLASTI PŮSOBENÍ NADACE

Personální oblast rodinných firem


Jako každá podnikání je myšleno dlouhodobě a s tím souvisí i personální strategie. Rodinná firma se buduje s cílem mít obsazené klíčové pozice lidmi s kompetencemi a praxí, a to se někdy pod tíhou osobních a rodinných vazeb nedaří, protože je upřednostněn někdo z rodiny.

Je nutné zajistit vhodné lidské zdroje a pomoci rodinné firmě v tom, aby se neuchýlila k protežování rodinných příslušníků ve firmě, což by časem mohlo vyústit v personální slepotu.

Manažerské obsazení rodinné firmy


Jako v každém životě jiné firmy dochází k situaci, kdy se klíčové manažerské pozice obsadí nevhodnými uchazeči, o to těžší situace to je, když jsou to často kvalifikace, kdy příslušnost k rodině je jedinou kvalifikací.

Při rozvoji rodinných firem dbám vždy na neutrálnost, pravdivost a poctivý personální výběr. Personální práce je důležitá pro každou organizaci a volba vhodného zaměstnance pro danou pozici je často klíčová pro udržení chodu firmy.

Individuální problémy podnikatelů rodinné firmy  


V rodinných firmách se někdy od sebe oddělují životy rodiny a jejich soukromé potřeby, což často vede k vyhoření a vyčerpání. Navíc celá řada z toho vyplývajících konfliktů přerůstá až do roviny osobní.

 

V rodinné firmě vždy trpí především vztahy. Aby tyto problémy v rodinné firmě nenastaly, je třeba se zaměřit na hledání způsobů, jak nechat někoho způsobilého nahlédnout do toho, jak je rodinná firma řízena a kde je vhodné hledat řešení.

Komplexní problémy podnikatelů rodinných firem


Nedobrá firemní kultura a nespokojenost zaměstnanců má prokazatelný vliv na produktivitu, ale motivaci, angažovanost a narušení pracovních vztahů. Narušená firemní kultura v rodinné firmě je hlubší problém, který vyžaduji vstup neutrální osoby se znalostí vyjednávání v personálních vztazích.

Firemní kultura je otiskem a emocí rodinné firmy a její narušení může mít fatální dopady na její provoz.